Arbetspsykologiska utredningar

Har ni medarbetare som har svårt att prestera på ett förväntat sätt i sitt arbete? Har ni medarbetare som har svårt att fungera i relation till kollegor? Påverkas arbetsgruppens prestationsförmåga negativt? Har ni försökt tillhandahålla stöd och anpassningar i arbetssituationen utan resultat? Förstår varken medarbetaren eller ni orsaken till svårigheterna?

Vi kan hjälpa er att få svar på frågor kring bakomliggande orsaker, hur medarbetaren fungerar i arbetet, vad denne klarar och inte klarar, samt vad ni kan göra för att komma tillrätta med situationen.

Läs mer om våra arbetspsykologiska utredningar här.

Med anledning av rådande omständigheter så arbetar vi för en säker miljö för er som kunder.
Detta innebär att vi inte arbetar vid milda förkylningssymptom.
Vi tar heller inte emot kunder som uppvisar symptom utan hänvisar då till att boka om samtal alternativt att nyttja våra tjänster via videolänk!

Välkommen att boka ditt samtal via vår hemsida eller på telefon!