Handledning

Handledning kan vara till hjälp i en mängd olika frågor, varje uppdrag är unikt och skräddarsys just för att passa er. Det kan exempelvis röra sig om bemötande, förhållningssätt, konflikthantering, ledarskap, teambuilding eller andra organisatoriska frågor.

Alstra Psykologbyrå erbjuder handledning inom alla dessa områden, det som utmärker oss är vår breda kunskap om psykiatrisk problematik, neuropsykiatri, anknytning och människans funktion i relation till arbetslivet.

Vi tillhandahåller handledning till personal inom socialtjänst, skola, HVB-hem, institutioner och psykiatrin. Det kan handla om metodhandledning, fallkonsultation och klinisk handledning samt processhandledning för personalgrupper. Vi erbjuder även handledning till chefer i svåra ärenden, många gånger i anslutning till våra arbetspsykologiska utredningar.

Handledning kan ske både individuellt och i grupp.

När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra och skapa ett mer effektivt team som förstår varandras styrkor och svagheter. Det är också ett ypperligt tillfälle att ta tillvara på gruppens samlade kompetens och vidareutveckla så väl arbetsmetoder som arbetet med det klientel som gruppen arbetar mot.

Vi har avtal med Region Östergötland kring handledningstjänster.

Välkomna att höra av er med era funderingar och se om vi kan hitta en lösning för just er!

Kontakta oss

Med anledning av rådande omständigheter så arbetar vi för en säker miljö för er som kunder.
Detta innebär att vi inte arbetar vid milda förkylningssymptom.
Vi tar heller inte emot kunder som uppvisar symptom utan hänvisar då till att boka om samtal alternativt att nyttja våra tjänster via videolänk!

Välkommen att boka ditt samtal via vår hemsida eller på telefon!