Presentation av verksamheten

Alstra Psykologbyrå grundades 2018. Vår drivkraft är att kunna erbjuda psykologisk spetskompetens till individer, företag och organisationer. Vårt arbete har sin grund i forskning och beprövad erfarenhet och vi använder alltid evidensbaserade metoder som visat sig ha god effekt inom sitt område. För oss är det viktigt att alla våra kunder får rätt typ av insatser och ett bemötande som innefattar empati, flexibilitet och engagemang.

Vi som jobbar vid Alstra är legitimerade psykologer med bred erfarenhet från specialistpsykiatri, företagshälsovård och konsultativt arbete mot företag och organisationer.  Vi är alltid måna om våra kunder och för oss är kompetensutveckling och fortbildning en viktig del i vårt arbete.

Våra kunder är privatpersoner, kommuner, företag, socialtjänster, företagshälsovård, privata vårdgivare, behandlingshem och universitet. Vi samarbetar också med Region Östergötland genom att tillhandahålla psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning.

Vi är medlemmar i Sveriges Psykologförbund och har patient- och ansvarsförsäkring genom Psykologföretagarna.