Samtalsbehandling

Ibland stöter vi på problem i livet som gör att vi mår dåligt och som är svåra för oss att lösa på egen hand. Det kan bland annat handla om problem i relationer, föräldraskap eller arbete som gör att vi känner oss nedstämda, ångestfyllda eller utmattade och som får oss att ifrågasätta det mesta i livet.

I sådana fall kan samtalsbehandling vara till hjälp för att förbättra måendet, hitta mer flexibla förhållningssätt till relationer, tankar och svåra känslor och för att göra förändringar som tar dig närmare det liv du vill leva.

Vi som arbetar vid Alstra är legitimerade psykologer med bred erfarenhet av att träffa ungdomar och vuxna för samtalsbehandling. Behandlingen utgår från evidensbaserade metoder (ACT och ISTDP) men skräddarsys alltid efter dina förutsättningar och den problematik som du kommer med.

Välkommen!

Kostnad

För privatpersoner är kostnaden 1200 kr/45 minuter.

Betalning sker via Swish eller faktura som skickas till hemadressen månadsvis.

Vid avbokning mindre än 24 timmar innan din bokade tid, debiteras 50% av kostnaden för besöket. Vid uteblivet besök debiteras 100% av kostnaden för. besöket.

Samarbete med försäkrinsbolag
Om du har en privat vårdförsäkring (sjukvårdsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring) så kan det finnas möjlighet att få samtalsbehandlingen hos oss bekostad via den. Vi samarbetar med flera försäkringsbolag. Ibland kan också arbetsgivaren bekosta ett antal samtal, särskilt om det handlar om att man är i riskzonen för sjukskrivning.

Samarbete med Region Östergötland
Alstra samarbetar också med Region Östergötland och har från den första december 2021 avtal för att erbjuda samtalsbehandling till dig som lider av depression och ångest och har en pågående kontakt vid en vuxenpsykiatrisk mottagning i regionen.
Läs mer om detta här: 

Välkommen!