Arbetspsykologiska utredningar

Har ni medarbetare som har svårt att prestera på ett förväntat sätt i sitt arbete? Har ni medarbetare som har svårt att fungera i relation till kollegor? Påverkas arbetsgruppens prestationsförmåga negativt? Har ni försökt tillhandahålla stöd och anpassningar i arbetssituationen utan resultat? Förstår varken medarbetaren eller ni orsaken till svårigheterna?

Vi kan hjälpa er att få svar på frågor kring bakomliggande orsaker, hur medarbetaren fungerar i arbetet, vad denne klarar och inte klarar, samt vad ni kan göra för att komma tillrätta med situationen.

Läs mer om våra arbetspsykologiska utredningar här.