ACT

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy och är en behandlingsmodell som har utvecklats ur Kognitiv Beteendeterapi (KBT). ACT har god evidens som behandling för bl.a. smärta, stress, depression, ångest, ätstörningar och övervikt. Det är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara att minska problem utan att hitta ett förhållningssätt som gör att man kan leva ett rikt och meningsfullt liv!

Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”upplevelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.